OVERDRACHT VAN HET FAMILIEBEDRIJF

De overdracht van het familiebedrijf is vaak een stroef proces. De adviseurs focussen sterk op het proces en de onderliggende (financiële) waarden, maar aandacht voor de ondernemer en zijn drijfveren is er nauwelijks. De gemiddelde adviseur (accountant, fiscalist en bankier) heeft het geen enkel moment over de ondernemer zelf, over de mens met zijn passies, drijfveren, verwachtingen en zorgen. De betrokkenheid van adviseurs bij de familie en haar bedrijf, mag wel wat groter. Deze families zijn immers een zeer belangrijke doelgroep van de bank, want via bedrijfsoverdracht vindt verschuiving plaats van risicodragend bedrijfsvermogen naar vrij belegbare middelen. De “zachte” kant is onderbelicht. De “zachte” kant van overdracht van familiebedrijven krijgt weinig aandacht in de advieswereld, terwijl het juist deze specifieke eigenschappen zijn, die het succes of falen (inclusief het kredietrisico) van het familiebedrijf bepalen. Succes of falen van een familieonderneming is sterk afhankelijk van de wijze waarop de rollen en soms tegenstrijdige belangen binnen de familie worden gemanaged. Dit kan een behoorlijk wespennest zijn en dat is misschien wel de voornaamste reden waarom banken en accountants hun vingers er niet aan willen branden. Het afbreukrisico in de relatie met de klant is te groot, want je kunt het bijna nooit goed doen voor iedereen. De zachte kant vroegtijdig managen in een overdrachtsproces. Als onafhankelijke partij, regisseer ik de “zachte” kant van het proces van overdracht binnen de familie. Dit proces start al enkele jaren voor de overdracht! Stap voor stap worden de behoeften van het bedrijf en de familie op elkaar afgestemd. Wie doet er mee en wie niet? De keuzes worden open en eerlijk genomen en besproken. Ook als deze niet voor alle betrokkenen even plezierig of voordelig uitpakken. Ik blijf gedurende het hele proces (in nauw overleg met de adviseurs) toetsen of de gevoelige “zachte” kant nog wel parallel loopt met de werkelijkheid van de “harde” kant. Persoonlijk zie ik deze manier van adviseren, voor alle partijen, als investeren in een langjarige zakelijke relatie met betrokkenheid en toegevoegde waarde.

OVERDRACHT VAN HET FAMILIEBEDRIJF

De overdracht van het familiebedrijf is vaak een stroef proces. De adviseurs focussen sterk op het proces en de onderliggende (financiële) waarden, maar aandacht voor de ondernemer en zijn drijfveren is er nauwelijks. De gemiddelde adviseur (accountant, fiscalist en bankier) heeft het geen enkel moment over de ondernemer zelf, over de mens met zijn passies, drijfveren, verwachtingen en zorgen. De betrokkenheid van adviseurs bij de familie en haar bedrijf, mag wel wat groter. Deze families zijn immers een zeer belangrijke doelgroep van de bank, want via bedrijfsoverdracht vindt verschuiving plaats van risicodragend bedrijfsvermogen naar vrij belegbare middelen. De “zachte” kant is onderbelicht. De “zachte” kant van overdracht van familiebedrijven krijgt weinig aandacht in de advieswereld, terwijl het juist deze specifieke eigenschappen zijn, die het succes of falen (inclusief het kredietrisico) van het familiebedrijf bepalen. Succes of falen van een familieonderneming is sterk afhankelijk van de wijze waarop de rollen en soms tegenstrijdige belangen binnen de familie worden gemanaged. Dit kan een behoorlijk wespennest zijn en dat is misschien wel de voornaamste reden waarom banken en accountants hun vingers er niet aan willen branden. Het afbreukrisico in de relatie met de klant is te groot, want je kunt het bijna nooit goed doen voor iedereen. De zachte kant vroegtijdig managen in een overdrachtsproces. Als onafhankelijke partij, regisseer ik de “zachte” kant van het proces van overdracht binnen de familie. Dit proces start al enkele jaren voor de overdracht! Stap voor stap worden de behoeften van het bedrijf en de familie op elkaar afgestemd. Wie doet er mee en wie niet? De keuzes worden open en eerlijk genomen en besproken. Ook als deze niet voor alle betrokkenen even plezierig of voordelig uitpakken. Ik blijf gedurende het hele proces (in nauw overleg met de adviseurs) toetsen of de gevoelige “zachte” kant nog wel parallel loopt met de werkelijkheid van de “harde” kant. Persoonlijk zie ik deze manier van adviseren, voor alle partijen, als investeren in een langjarige zakelijke relatie met betrokkenheid en toegevoegde waarde.