COMMISSEUR

Ondernemers zijn vaak alleen nog maar bezig de “waan van de dag” het hoofd te bieden. Ze zijn “ uit balans” en erg druk met de korte termijn. Ondernemen is moeilijker geworden als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen, hogere concurrentiedruk, complexere markten en groter wordende financiële risico’s. Een goede strategische visie, plan van aanpak voor de komende jaren, een bijgesteld businessplan inclusief SWOT analyse waaruit de financiële gevolgen worden afgeleid is dan vaak geen directe prioriteit voor hen.
Deze ondernemers missen vaak een klankbord in hun bedrijf om ideeën of problemen vertrouwelijk mee te bespreken. In grote bedrijven is er dan de raad van commissarissen, in het familiebedrijf val je in de meeste gevallen terug op de accountant. Maar slechts 3% van de ondernemers van familiebedrijven heeft een sparringpartner!

Waardenburg heeft 25 jaar ervaring met het familiebedrijf en vult deze leegte als “Commisseur”, een klankbord voor de ondernemer. Ik fungeer als de vaste praatpaal van ondernemer en het management team en voer regelmatig overleg over de ontwikkelingen binnen het bedrijf op gebied van; Strategie, Commercie, Organisatie, Financiën en Management & Informatie.
Waardenburg is als Commisseur niet alleen uw adviseur maar ook uw ambassadeur.